Společnost pro talent a nadání

Kolektivní člen mezinárodní společnosti " EUROPEAN COUNCIL FOR HIGH ABILITY "


KONTAKTY
 
 

 
KONTAKTY :

Občanské sdružení Společnost pro talent a nadání

je kolektivním členem mezinárodní společnosti European Council for High Ability (ECHA) se sídlem při univerzitě v holandském Nijmegen
(ECHA získala v květnu 1995 statut poradce Rady Evropy)

  • registrováno u MV pod č.j. : VSC/1-7543/91-R
  • IČO 43000959
  • Bank. spojení: KB č.ú. 23130051/0100

Sídlo: Chlupova 1799, 155 00 Praha 5
(v budově M Rozmarýnek, vedle FZ Chlupova)
Poradna pro nadané, poradenské a konzultační centrum pro rodiče a pedagogy, diagnostika, pracovní setkání, vytváření rozvojových programů

PhDr. Eva Vondráková : odborný životopis : [pdf]

E-mail : vondrakova@chello.cz

Telefon: 606 541 187

Adresa pro korespondenci:

Společnost pro talent a nadání
PhDr. Eva Vondráková
Belluova 1827/53
155 00 Praha 5, pošta 515

 

Klub rodičů STaN se koná obvykle 3. středu v měsíci, od 17 do 19 hodin ve FZ Chlupova 1 800 (vedle M Rozmarýnek)

Webové stránky:
http://talent-nadani.xf.cz
http://stan-echa.euweb.cz
www.echa.ws

 Vytvořeno 2005-05-18
Aktualizováno 2005-12-03
Tom Menčk