Společnost pro talent a nadání

Kolektivní člen mezinárodní společnosti " EUROPEAN COUNCIL FOR HIGH ABILITY "


O NÁS
 
 

 
O NÁS :

Společnost pro talent a nadání
(původní název: Československá pobočka ECHA )

Historie a vývoj :

V roce 1986 vznikla mezinárodní společnost European Council for High Ability (ECHA). Viz: www.echa.ws

xxxMá-li být svět místem pro život v přijatelné kvalitě, potřebuje nadané jedince, schopné identifikovat a řešit spoustu problémů, se kterými si svět neví rady. Mimořádně nadaní jsou také přínosem ve všech oblastech života, od lékařství, přes moderní technologie, umění atd. Z výsledků práce těch, kteří měli to štěstí, že mohli plně rozvinout a realizovat své mimořádné nadání, máme užitek všichni. Země, které mají zájem na své prosperitě a úrovni života celé společnosti, se proto snaží tento potenciál podporovat a rozvíjet. Tento zájem existuje v různé míře v mnoha zemích všech světadílů. Je reprezentován společnostmi, které se zabývají podporou nadání. Patří sem například WCGTC, tedy Světová rada pro nadané a talentované děti, která existuje od začátku 70.let minulého století.
xxx O řadu let později vznikla mezinárodní společnost ECHA, na jejímž informačním letáčku je uvedeno:

Evropou se šíří a zvyšuje povědomí o potřebách našich nejschopnějších jedinců. V posledních letech zapříčinil rostoucí zájem o tuto oblast vývoje dětí vznik nových forem praxe ve vzdělávání, četných výzkumných programů a studií, stoupl počet společností rodičů vysoce nadaných dětí a zvýšil se zájem o vysoce nadané lidi všeho věku.

ECHA vznikla na základě požadavku většiny evropských zemí na koordinaci. Hlavním cílem ECHA je fungovat jako komunikační síť, podporující výměnu informací mezi lidmi, kteří se zajímají o vysoké schopnosti – učiteli, vědci, psychology, rodiči i samotnými nadanými. S rostoucí sítí ECHA se zlepšuje péče o nadané a toto zlepšení je k užitku všem členům společnosti.

Základem pro vznik této specifické Evropské Rady je důvěra ve společné kulturní dědictví, které se liší od ostatních částí světa. Ačkoli je Evropa složena z různých zemí s mnoha jazyky, máme společné tradice a rozhled společností, v nichž je po staletí široce dostupné vzdělání. Sdílíme také podobné problémy a to je důvodem ke spolupráci na jejich řešení.

Cílem Evropské Rady pro vysoké schopnosti je zlepšit výzkum a rozvoj vynikajícího potenciálu člověka. Tato iniciativa vyžaduje snadný přístup ke komunikaci, aby nové objevy, ať už vědecké, nebo vycházející ze zkušenosti, mohly být pohotově sdíleny členy ECHA a dalšími, kdo se zajímají o vysoké schopnosti.

ECHA jako nevládní organizace získala v květnu 1995 statut poradce Rady Evropy .


Od r. 1988 pořádá ECHA 1x za dva roky odborné konference.

1.konference ECHA se konala v r. 1988 v Curychu. Zúčastnila se jí i psycholožka PhDr. Hana Drábková, která se zabývala dědičností nadání a v té době pracovala v Psychologické laboratoři Psychiatrické kliniky, Praha 2, Ke Karlovu 11.

Účastníci 1.ECHA konference byli požádáni, aby šířili myšlenky ECHA a založili její pobočky ve svých zemích.

Paní doktorka Hana Drábková založila pobočku mezinárodní společnosti ECHA v tehdejším Československu. Přípravný výbor ve složení PhDr. Hana Drábková , MUDr Zdeněk Kalvach , PhDr. Luděk Vajner a PhDr. Eva Vondráková začal pracovat na jaře 1989.

Společnost byla zaregistrována 22.8.2001 pod názvem Společnost pro talent a nadání.
VSC/1-7543/91-R
IČO 43000959

Původně sídlila v Praze 5, Na Zlíchově 33.
Současné sídlo společnosti je na adrese mateřské školy Rozmarýnek, Chlupova 1799, 155 00 Praha 5

-------------
Sepsala PhDr. Eva Vondráková, v Praze, dne 11.5.2005.
PhDr. Eva Vondráková : odborný životopis : [pdf]

 Vytvořeno 2005-05-18
Aktualizováno 2005-12-03
© Tomáš Menčík